PATRIOT, spol. s r.o. – Světelná signalizace – dynamicky, bezpečně, kvalitně.

dopravní inženýrství, projekce, výstavba, dlouhodobý servis

O FIRMĚ

     Společnost PATRIOT, spol. s r.o. vznikla v březnu 1991 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně a je od svého založení česká firma s výhradně českým kapitálem. Její zakladatelé (a dosavadní vedoucí pracovníci) měli v té době až 12 letou praxi v oblasti dopravního inženýrství, projektování, výstavby a servisu zařízení dopravní světelné signalizace pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Tato činnost je po celou dobu stěžejním oborem společnosti. Ve společnosti je v současné době zaměstnán stabilní kolektiv 14 pracovníků. PATRIOT, spol. s r.o. při realizaci zakázek speciálního stavebního charakteru dlouhodobě spolupracuje s vybranou skupinou prověřených odborných firem.

     V současné době obsahuje nabídka společnosti PATRIOT, spol. s r.o. vše od projektu po dodávku, výstavbu, montáž a uvedení zařízení do provozu až po operativní a dlouhodobý pozáruční servis. Firma PATRIOT, spol. s r.o. spolupracuje s více renomovanými dodavateli komponentů dopravní signalizace a jako firma úzce specializovaná na danou problematiku je schopna provést technicky i cenově variantní nabídku technologie. PATRIOT, spol. s r.o. je společností inovativní, která vedle dlouhodobě prověřených postupů a materiálů zavádí do praxe nové, technické, technologické i softwarové novinky, vlastní návrhy a mnohdy v ČR poprvé uvedené řešení.

     PATRIOT, spol. s r.o. je specializovaná firma na světelnou signalizaci na pozemních komunikacích a veškerou související problematiku. Společnost poskytuje profesionální služby v oboru od roku 1991, v roce 2004 získala certifikát jakosti ISO 9001:2009.
Naše činnost je zaměřena především na:
- dopravní inženýrství a projekci světelné signalizace s plně dynamickým dopravně závislým řízením
- kompletní výstavbu světelné signalizace - včetně generálních dodávek
- dlouhodobý servis a údržbu instalovaných zařízení, včetně úprav a optimalizací dopravního SW
- budování centrálního řízení dopravy
- zajišťování preferencí pro vozidla MHD a IZS
- práci v expertních skupinách - podílíme se na vývoji legislativy a technických norem v oblasti světelné signalizace pro řízení provozu na pozemních komunikacích
    Další í údaje a kvalifikační předpoklady o společnosti PATRIOT, spol. s r.o. si můžete ověřit na veřejně přístupných registrech: Ve všech případech doporučujeme hledání zadáním IČ: 15546501.
Odbornost

     Zkušenosti získané pracovníky společnosti jsou využity i při tvorbě nové legislativy ČR a nových standardů světelné signalizace. Naši přední pracovníci jsou členové CEN TC 226, pracovní skupiny WG 4, která se zabývá problematikou SSZ. Činnosti této skupiny je mimo jiné i zavádění evropských norem oblasti světelné signalizace, připomínkování nových zákonů ...

Zákon 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

ČSN 36 5601-1

Světelná signalizační zařízení Technické požadavky
Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu

ČSN 36 5601 eqv. HD 638 S1:2001

Systémy silniční dopravní signalizace

ČSN EN 12675

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky

ČSN 12368

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Návěstidla

PATRIOT
doprava pod kontrolou

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
proč s námi spolupracovat?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Přesnost/

Lorem ipsum dolor, consectetur sed do adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Moderní postupy/

Lorem ipsum dolor, consectetur sed do adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Minimální náklady/

Lorem ipsum dolor, consectetur sed do adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

/Kontrola

Lorem ipsum dolor, consectetur sed do adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

/Rychlost

Lorem ipsum dolor, consectetur sed do adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

/Odbornost

Lorem ipsum dolor, consectetur sed do adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Galerie fotografií firmy Patriot - křižovatky, zásahy, studie a další fotografie, ukazující naše práce a studie.

Reference

     Dopravní řešení Kvalitní dopravní řešení je "duší" moderního řízení provozu světelnou signalizací. Bez tohoto i nejnovější technika zůstává v konečném efektu na úrovni systémů poloviny minulého století. Zaměřujeme se na uplatnění plné dynamiky řízení provozu při zajištění preference vozidel MHD a IZS. Maximální efektivnosti organizace dopravy se nám daří dosahovat nejen u samostatných (izolovaných) křižovatek, ale i u liniové koordinace více lokalit. Naše výsledky jsou podloženy mnohaletými zkušenostmi v oboru a vlastními organizačními a softwarovými postupy při výpočtech optimálního řešení.
     Můžeme říci, že společnost PATRIOT, spol. s r.o. má v této problematice jednoznačně vedoucí postavení v ČR. Referenční dopravní řešení - k těm nejvýznamnějším referenčním akcím patří koordinace v těchto městech: Brno, Karviná, Olomouc, Opava, Ostrava, Třebíč, Zlín.
     Například v Brně jsou používány rozmanité druhy řízení využívající v drtivé většině dopravně závislé řízení, jak v izolovaných, tak koordinovaných režimech. Na křižovatce Hradecká x Tábor a Jedovnická x Novolíšeňská je provozován režim "noční celočervené".
     Lokality s preferencí MHD převážně využívají k detekci vozů MHD speciální zařízení, které je součástí RIS (řídící informační systém). Snahs o preferování určitých skupin vozidel se promítá do celé historie dopravní signalizace. Ovšem až současná techniks s moderní software umožňují splnit představy s požadavky dopravních inženýrů i ve stále narůstajícím provozu. Společnost PATRIOT, spol. s r.o. dokazuje svými výsledky, že je možné vytvořit preference pro vozy hromadné dopravy i při zachování maximální propustnosti křižovatky pro individuální dopravu. Pro vozidls IZs (zvláště pro vozidls HASIČŮ) je nezbytné zajistit preferenci absolutní. Tuto funkci zajišťujeme jako autorizovaný partner společnosti 3 M pomocí zařízení OPTICOM.

23

let jsme tu s vámi

443

našich křižovatek

55

spokojených zákazníků

14

šikovných pracovníků

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Zadejte jméno
Zadejte vaši zprávuKONTAKTY


PATRIOT, spol. s r.o.
Tuřanka 383/92,
627 00 Brno
Česká republika


IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501
Registrace OR při KS Brno,
oddíl C vložka 842


543 212 577
543 234 938
Fax: 543 212 581


patriot@patriot.cz
fakturace@patriot.cz